Archív autora

Revmatická choroba srdeční je strašákem rozvojových zemí

Jde o život ohrožující stav srdce, který vznikne důsledkem poškození srdečních chlopní během revmatické horečky. Všechno začne celkem běžnou streptokokovou infekcí, ale u 350 000 lidí ročně to skončí smrtí. K 95 % takových případů dochází v rozvojových zemích, a to kvůli chybějící osvětě, ideálním podmínkám pro šíření bakterií a nedostatku antibiotik.

Revmatická choroba srdeční může potkat kohokoliv z nás, mezi nejrizikovější skupiny však patří:

 • děti, které trpí na opakující se streptokokové nákazy,
 • obyvatelé chudých a přelidněných zemí,
 • lidé emigrující ze zemí, kde revmatická horečka patří mezi časté onemocnění.

Nepodceňujte streptokokovou nákazu, ať už se vám bakterie usadí v krku, nebo na kůži. Důsledné přeléčení antibiotiky vám může zachránit život.

Jak zvládnout pracovní stres

Pokud se v práci cítíte zahlceni a máte pocit, že nic nestíháte, jste na tom stejně jako 40 % respondentů nedávného průzkumu. 25 % dotázaných dokonce uvedlo, že práce je v jejich životě největším spouštěčem stresu.

Stres si na nás může vybrat krutou daň, a to jak po psychické, tak i fyzické stránce. Dobrou zprávou je, že existují způsoby, jak dosáhnout zlepšení situace.

 • Sepisujte si detailně své pracovní povinnosti, ať víte přesně, co vás čeká.
 • Domluvte si se svým vedoucím pravidelné schůzky, kde budete probírat svou práci.
 • Nebojte se úkoly delegovat nebo požádat o pomoc.
 • Nastavte si hranice a nezvedejte telefony ani neodpovídejte na e-maily mimo pracovní dobu.
 • Ráno dělá den, proto si oblečení připravte už večer a vstávejte dostatečně včas, ať se vyhnete stresu už při vypravování do práce.
 • V rámci možností si zpříjemněte svůj pracovní prostor.
 • Buďte k sobě laskaví a odolejte nutkání k perfekcionismu.
Nenechte se převálcovat pracovním stresem, existuje 7 způsobů, jak na to
Zdroj: devry.edu

4 kroky plánování lidských zdrojů

Správné řízení HR by mělo přesahovat současnost a předvídat budoucnost. Pouze díky procesu systematického plánování může organizace dosáhnout nejlepšího využití lidských zdrojů. Tyto plány pomáhají podnikům prozkoumat „možná“ a naučit se předvídat místo toho, aby fungovaly ve stavu neustálého překvapení a takzvaně za pochodu.

4 hlavní přínosy HR plánování tedy jsou:

 • předpovídání poptávky,
 • dosáhnutí společných cílů,
 • zvýšení konečných výsledků,
 • menší fluktuace.

Prvním krokem je analýza cílů společnosti a potřeby lidských zdrojů. Cíle musí být sdíleny napříč celou organizací, personální potřeby a cíle firmy by měly být v souladu. Vytvořte si strategický plán HR na základě otázek:

 • Jaký růst nebo pokles je očekáván?
 • Jak to může ovlivnit pracovní sílu?
 • Jaké prodeje se předpokládají pro následující roky?

Ve druhém kroku vyhodnoťte současné lidské zdroje a stanovte strategii náboru. U stávajících zaměstnanců se zaměřte na jejich dovednosti v kontextu budoucnosti. Vytvořte si profil ideálního zaměstnance a tím se řiďte u stávajícího personálu stejně jako při náboru.

Ve třetím kroku predikujte potřeby společnosti. Položte si otázku, jaké jsou trendy ve vašem odvětví, a zkuste dohledat statistická data, o která se můžete opřít. Pozornost věnujte také trendům v HR.

Nakonec naplánujte kroky pro rozvoj zaměstnanců, aby neměli mezery v dovednostech a byli připravení na případné změny. Dlouhodobé dosahování cílů totiž závisí zejména na připravenosti.

Zdroj: flarehr.com

Oceňujete své zaměstnance? V USA moc ne – a je to chyba

Ve Spojených státech amerických se 3. března „slaví“ Den oceňování zaměstnanců. Společnost Gallup udělala při této příležitosti průzkum, aby zjistila, zda se zaměstnancům vůbec dostává uznání od svých nadřízených a jak ho vnímají. Výsledky pak jiná společnost (Inspira Marketing Group) zpracovala do infografiky, kterou si můžete prohlédnout níže.

Podtrženo sečteno:

 • 65 % zaměstnanců se žádného uznání nedostává po celý rok.
 • 81 % dotázaných vedoucích uvedlo, že oceňování zaměstnanců není jejich prioritou.
 • 85 % pracujících chce slyšet poděkování za svou každodenní činnost.
 • Společnosti, které oceňují své zaměstnance, vykazují o 10 až 20 % vyšší produktivitu a zisk.
 • 73 % zaměstnanců říká, že se nebojí syndromu vyhoření, pokud od zaměstnavatele přichází uznání.

Podívejte se i na další zajímavá fakta o oceňování zaměstnanců v USA.

Zdroj: inspiramarketing.com

Valentýn a manželství v režii Poláků

U příležitosti dne svatého Valentýna vydal Lodžský statistický úřad infografiku o manželstvích uzavřených v roce 2021. Jak to vypadalo se svatbami v polském vojvodství?

 • Do manželství se více hrnuly páry ve městech. To však mohlo být způsobeno tím, že na vesnicích žije méně lidí, tedy i snoubenců.
 • Nejvíce sňatků se uzavřelo v srpnu.
 • Průměrný věk novomanželů byl u žen 28,6 a u mužů 30,7 let.
 • Co se předchozího rodinného stavu týká (svobodná/ý, rozvedená/ý, vdova/vdovec), nevěsty i ženichové na tom procentuálně byli hodně podobně.

Na závěr infografiky doplnil statistický úřad také fakta přímo o Valentýnu. Páry v Lodžském vojvodství tento den nejraději slaví večeří v restauraci, oblíbené jsou i romantické procházky v parku. Možnost strávit valentýnský večer v kině, divadle nebo hudebním klubu volí jen malá část.

Zdroj: lodz.stat.gov.pl