ženy Archív

Vzdělávání od pravěku po současnost – infografika

Učení mileniála se od způsobu, jakým se vzdělával jeskynní muž, asi dost liší. V dnešní infografice si shrneme celý vývoj výuky a technologií při ní používaných.

Jeskynní muž – kamenem a různými barvivy (třeba krví) si maloval po zdech obydlí, vše si s ostatními předával ústně, a to často pomocí hudby.

Starověké Řecko – zrod soukromého školství plného intelektuálů, kteří se věnovali rétorice, logice, geografii a matematice.

Středověká Anglie – ženy v tomto období měly ve většině případů se vzděláním utrum. Začaly vznikat první univerzity, a to již na přelomu 11. a 12. století.

Viktoriánské období – většina populace už za sebou měla alespoň nějaké vzdělání, ke kterému mohli využívat například i první mechanické kalkulačky. Vzdělání se konečně dostalo i ženám.

Polovina 20. století – blízké našemu vzdělání, počítače však zabíraly celou místnost. Došlo také ke standardizaci vzdělávání.

Nové tisíciletí – notebooky, mobily, internet – vzdělávání nemohlo být nikdy jednodušší!

Vzdělání a technologie od pravěku po současnost.

Zdroj: edtechdigest.com

Ženy ve vědě – infografika

Dnes nás nečeká valentýnská infografika, ale podíváme se pár dnů do minulosti – 11. únor byl totiž Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě. Trend je v této oblasti jasný: i když počet docentů a profesorů z mužského spektra populace je stále vyšší než počet docentek a profesorek, poměr žen vůči mužům ve vědě roste.

V rámci doktorských studií je žen o 10 % více, v dalším postgraduálním vzdělávání dokonce o 45 % více. Rovnoprávnost žen se dostala už i do technických oborů, které přestaly být dominantou mužů. Pokud vás zajímá podíl cizinek studujících v Polsku (který bude pravděpodobně podobný i u nás v ČR), podívejte se do infografiky.

Kolik žen je ve vědě?

Zdroj: stat.gov.pl/en/infographics-and-widgets

Ženy a vzdělávání – infografika

Bohužel ani v roce 2018 není běžně dostupné vzdělání samozřejmostí – ve velkém měřítku tímto nedostatkem trpí právě ženy a jejich právo na stejné vzdělání, jako mají muži. Na světě je přibližně 750 milionů lidí, kteří jsou postiženi analfabetismem, přičemž dvě třetiny tvoří ženy. Navíc pouze ve dvou třetinách států navštěvuje základní školu stejné množství děvčat jako chlapců, a pouze v 1/4 světa je tento poměr stejný i na druhém stupni základní školy.

Vzdělání žen má obrovské výhody, které razantně ovlivňují kvalitu života, zde jsou hlavní 3:

 • každý rok studia může zvýšit plat u ženského pohlaví až o 20 %,
 • dítě matky, která umí číst, má o 50 % vyšší šanci, že se dožije pěti a více let,
 • vzdělání pětkrát snižuje možnost, že se dívka vdá ještě jako dítě.

A pokud vás zajímá, proč na světě není dívkám dopřáváno vzdělání, zde je 5 nejčastějších důvodů:

 • sociální a kulturní faktory – například i absence oddělených toalet,
 • svatba v dívčím věku,
 • násilí ve školách,
 • nedostatek učitelek (máme na mysli učitelů ženského pohlaví),
 • drahé vzdělání.

Další informace naleznete v infografice:

Vzdělání žen ve světě stále není samozřejmostí.

Zdroj: globalpartnership.org

Co si ženy OPRAVDU myslí o vousech – infografika

Metrosexuál je mrtev, ať žije lumbersexuál! Opravdu? Co si ženy skutečně myslí o vašich vousech, to se dozvíte z dnešní infografiky ;-)

Bodovalo se na škále od „velmi neatraktivní“, přes „mírně neatraktivní“, „bez názoru“, „lehce atraktivní“, až po „velmi neatraktivní“. Na výsledky se můžete podívat níže.

V levém sloupci odshora dolů najdete názory na muže „bez vousů“, „kníráče“ a „s bradkou“; v pravém sloupci pak na „mírné strniště“, „středně dlouhé vousy“ a „dlouhé vousy“.

A koho máte doma vy? :-)

body hairzdroj: FB Infographics

 

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!

Proč investovat do žen – infografika

Programy pomoci, které nabízí ženám příležitosti zlepšit jejich zdraví, vzdělání a blahobyt, mají mnohem delší dopady než jen na samotné jednotlivce. Žena znásobí vliv investice utvořené do její budoucnosti rozšířením výhod do svého okolí – vytvořením lepšího života pro její rodinu a utvořením silnější komunity.

 • 99 % dětských úmrtí probíhá každý rok v rozvíjejícím se světě.
 • 1 z 5 dívek v rozvíjejících se zemích, které začnou navštěvovat základní školu, ji nikdy nedokončí.
 • Když začne chodit do školy o 10 % více dívek, HDP dané země se zvýší v průměru o 3 %.
 • Dívky, které zůstávají ve škole sedm a více let, se vdají o čtyři roky později a mají o dvě méně dětí.
 • 1 ze 7 dívek se vdá před svými patnáctými narozeninami v rozvíjejícím se světě.

Přečtěte si další statistiky o AIDS, zemědělství a legislativě v rozvíjejícím se světě.

Proc investovat do zen - infografika

Zdroj: 50.usaid.gov

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!