Ženy a vzdělávání – infografika

Bohužel ani v roce 2018 není běžně dostupné vzdělání samozřejmostí – ve velkém měřítku tímto nedostatkem trpí právě ženy a jejich právo na stejné vzdělání, jako mají muži. Na světě je přibližně 750 milionů lidí, kteří jsou postiženi analfabetismem, přičemž dvě třetiny tvoří ženy. Navíc pouze ve dvou třetinách států navštěvuje základní školu stejné množství děvčat jako chlapců, a pouze v 1/4 světa je tento poměr stejný i na druhém stupni základní školy.

Vzdělání žen má obrovské výhody, které razantně ovlivňují kvalitu života, zde jsou hlavní 3:

  • každý rok studia může zvýšit plat u ženského pohlaví až o 20 %,
  • dítě matky, která umí číst, má o 50 % vyšší šanci, že se dožije pěti a více let,
  • vzdělání pětkrát snižuje možnost, že se dívka vdá ještě jako dítě.

A pokud vás zajímá, proč na světě není dívkám dopřáváno vzdělání, zde je 5 nejčastějších důvodů:

  • sociální a kulturní faktory – například i absence oddělených toalet,
  • svatba v dívčím věku,
  • násilí ve školách,
  • nedostatek učitelek (máme na mysli učitelů ženského pohlaví),
  • drahé vzdělání.

Další informace naleznete v infografice:

Vzdělání žen ve světě stále není samozřejmostí.

Zdroj: globalpartnership.org