Vzdělání Archív

Vzdělávání od pravěku po současnost – infografika

Učení mileniála se od způsobu, jakým se vzdělával jeskynní muž, asi dost liší. V dnešní infografice si shrneme celý vývoj výuky a technologií při ní používaných.

Jeskynní muž – kamenem a různými barvivy (třeba krví) si maloval po zdech obydlí, vše si s ostatními předával ústně, a to často pomocí hudby.

Starověké Řecko – zrod soukromého školství plného intelektuálů, kteří se věnovali rétorice, logice, geografii a matematice.

Středověká Anglie – ženy v tomto období měly ve většině případů se vzděláním utrum. Začaly vznikat první univerzity, a to již na přelomu 11. a 12. století.

Viktoriánské období – většina populace už za sebou měla alespoň nějaké vzdělání, ke kterému mohli využívat například i první mechanické kalkulačky. Vzdělání se konečně dostalo i ženám.

Polovina 20. století – blízké našemu vzdělání, počítače však zabíraly celou místnost. Došlo také ke standardizaci vzdělávání.

Nové tisíciletí – notebooky, mobily, internet – vzdělávání nemohlo být nikdy jednodušší!

Vzdělání a technologie od pravěku po současnost.

Zdroj: edtechdigest.com

Ženy ve vědě – infografika

Dnes nás nečeká valentýnská infografika, ale podíváme se pár dnů do minulosti – 11. únor byl totiž Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě. Trend je v této oblasti jasný: i když počet docentů a profesorů z mužského spektra populace je stále vyšší než počet docentek a profesorek, poměr žen vůči mužům ve vědě roste.

V rámci doktorských studií je žen o 10 % více, v dalším postgraduálním vzdělávání dokonce o 45 % více. Rovnoprávnost žen se dostala už i do technických oborů, které přestaly být dominantou mužů. Pokud vás zajímá podíl cizinek studujících v Polsku (který bude pravděpodobně podobný i u nás v ČR), podívejte se do infografiky.

Kolik žen je ve vědě?

Zdroj: stat.gov.pl/en/infographics-and-widgets

Ženy a vzdělávání – infografika

Bohužel ani v roce 2018 není běžně dostupné vzdělání samozřejmostí – ve velkém měřítku tímto nedostatkem trpí právě ženy a jejich právo na stejné vzdělání, jako mají muži. Na světě je přibližně 750 milionů lidí, kteří jsou postiženi analfabetismem, přičemž dvě třetiny tvoří ženy. Navíc pouze ve dvou třetinách států navštěvuje základní školu stejné množství děvčat jako chlapců, a pouze v 1/4 světa je tento poměr stejný i na druhém stupni základní školy.

Vzdělání žen má obrovské výhody, které razantně ovlivňují kvalitu života, zde jsou hlavní 3:

  • každý rok studia může zvýšit plat u ženského pohlaví až o 20 %,
  • dítě matky, která umí číst, má o 50 % vyšší šanci, že se dožije pěti a více let,
  • vzdělání pětkrát snižuje možnost, že se dívka vdá ještě jako dítě.

A pokud vás zajímá, proč na světě není dívkám dopřáváno vzdělání, zde je 5 nejčastějších důvodů:

  • sociální a kulturní faktory – například i absence oddělených toalet,
  • svatba v dívčím věku,
  • násilí ve školách,
  • nedostatek učitelek (máme na mysli učitelů ženského pohlaví),
  • drahé vzdělání.

Další informace naleznete v infografice:

Vzdělání žen ve světě stále není samozřejmostí.

Zdroj: globalpartnership.org

5 nejčastějších obav při psaní testů

Určitě jste se už někdy setkali s vyplňováním testu při účasti ve výběrovém řízení. Měli jste při jeho psaní trému? Čeho jste se nejvíce báli? S dnešní infografikou se podíváme, čeho se uchazeči nejvíce bojí při vyplňování tzv. EPSO testů, které používá Evropská unie při výběrových řízeních – samozřejmě lze následující informace vztáhnout na vyplňování jakéhokoliv testu.

Strach číslo 1: nezvládnutí časového limitu. Časový pres není příjemný nikomu; jak se s ním vyrovnat? Jedině praxí – když budete vědět co a jak, strach z nestihnutí testu na vás nebude mít takový vliv.

Strach číslo 2: vypršení času. Narazili jste na těžký úkol, se kterým si nevíte rady? Neztrácejte čas a přesuňte se k dalšímu, nemá cenu strávit 15 minut nad jedním úkolem, když byste mohli za stejnou dobu vyřešit 5 lehčích.

Strach číslo 3: cizí jazyky. Zde vám moc nepomůžeme. Snažte se studovat a používat cizí jazyk i po skončení studia, aby vám v mozku nezakrněl.

Strach číslo 4: početní příklady. Co se týče EPSO kandidátů, ti nemusí být žádní matematičtí géniové. V testech se se užívají jednodušší příklady, jejich principy jsou obdobné – stačí na ně přijít.

Strach číslo 5: strach z neznámého. Strach ze všech strachů nejhorší, využívaný v hororových příbězích dodnes – s čím jsme se ještě nesetkali, toho se bojíme. V rámci testu však lze s tímto strachem snadno zatočit: buďte sebevědomí, vzpomeňte si, kolik takových testů už jste zvládli, a hned vám to půjde lépe od ruky.

5 nejčastějších obav při psaní EPSO testů.

Zdroj: eutraining.eu

Levá vs. pravá hemisféra – infografika

Napadlo vás někdy, že to, jak se chováte, může být ovlivněno tím, kterou hemisféru více využíváte? V dnešní infografice se podíváme na to, co ovlivňuje pravá a co levá část mozku. Chováte se racionálně, vše si plánujete dopředu a ke všemu přistupujete logicky, s přesností chirurga a realistickým pohledem? Pak u vás převažuje hemisféra levá. Nejspíš také milujete více psy než kočky, že?

Na druhou stranu lidé impulzivní, emotivní, kteří dají na svou intuici a kteří jsou také povětšinou více kreativní, ti využívají častěji pravou část mozku. A naopak preferují spíše kočky. Navíc se dokážou učit i při zapnuté televizi, což „levomozkům“ může lézt na nervy. Ti si maximálně pustí vážnou hudbu; zatímco lidé využívající pravou část tíhnou spíše k rockové hudbě.

Pokud by vás ještě zajímalo, jaký druh učení je pro obě skupiny vhodný, a chtěli byste získat několik tipů, které vám pomohou docílit žádaného nabytí vědomostí, na konci infografiky jich najdete ažaž.

Pravá a levá hemisféra mozku.

Zdroj: OnlineCollege.org