4 kroky plánování lidských zdrojů

Správné řízení HR by mělo přesahovat současnost a předvídat budoucnost. Pouze díky procesu systematického plánování může organizace dosáhnout nejlepšího využití lidských zdrojů. Tyto plány pomáhají podnikům prozkoumat „možná“ a naučit se předvídat místo toho, aby fungovaly ve stavu neustálého překvapení a takzvaně za pochodu.

4 hlavní přínosy HR plánování tedy jsou:

  • předpovídání poptávky,
  • dosáhnutí společných cílů,
  • zvýšení konečných výsledků,
  • menší fluktuace.

Prvním krokem je analýza cílů společnosti a potřeby lidských zdrojů. Cíle musí být sdíleny napříč celou organizací, personální potřeby a cíle firmy by měly být v souladu. Vytvořte si strategický plán HR na základě otázek:

  • Jaký růst nebo pokles je očekáván?
  • Jak to může ovlivnit pracovní sílu?
  • Jaké prodeje se předpokládají pro následující roky?

Ve druhém kroku vyhodnoťte současné lidské zdroje a stanovte strategii náboru. U stávajících zaměstnanců se zaměřte na jejich dovednosti v kontextu budoucnosti. Vytvořte si profil ideálního zaměstnance a tím se řiďte u stávajícího personálu stejně jako při náboru.

Ve třetím kroku predikujte potřeby společnosti. Položte si otázku, jaké jsou trendy ve vašem odvětví, a zkuste dohledat statistická data, o která se můžete opřít. Pozornost věnujte také trendům v HR.

Nakonec naplánujte kroky pro rozvoj zaměstnanců, aby neměli mezery v dovednostech a byli připravení na případné změny. Dlouhodobé dosahování cílů totiž závisí zejména na připravenosti.

Zdroj: flarehr.com