Trendy ve vzdělávání

Před stovkami let si vzdělání mohly dovolit jen ty nejvyšší vrstvy společnosti. Využívaní proto byli lektoři docházející přímo ke studentům domů. Až od 20. století se ale můžeme bavit o dostupnějším vzdělání pro širší skupiny obyvatelstva – díky tomu se světová gramotnost začala výrazně zvyšovat. Dle aktuálního průzkumu je na světe 86 % gramotných.

Nyní se nacházíme v tzv. digitálním věku a vzdělávání pokračuje mílovými kroky kupředu. Tento přístup se definuje technologickými inovacemi, ke kterým patří i distanční výuka.

Jak se vyvíjelo vzdělávání v průběhu věků. Trendy ve vzdělávání, Digitální věk, Technologické inovace
Zdroj: BUKAS