Jak bude vypadat nový „normál“?

Změní koronavirová pandemie, jejíž konec už všichni netrpělivě vyhlížíme, nás a naše chování? To, že ke změnám dojde, je víceméně jisté, otázkou však zůstává k jakým.

40 % dotázaných v průzkumu, který se těmito otázkami zabýval, se vyhne podání ruky, objetí nebo polibkům na tvář. 31 % omezí čas, který tráví na schůzkách, a 29 % lidí plánuje pracovat více z domova. Bez ohledu na práci zůstane 45 % lidí raději doma při prvních známkách nachlazení, 38 % bude chytřeji nakládat s rozpočtem, 33 % omezí nakupování nebo dá přednost nakupování online. Ve 29 % případů lidé uvedli, že omezí čas strávený na veřejných místech.

A co si s sebou naopak poneseme dál? Třeba to, že si budeme častěji mýt ruce, což uvádí 67 % dotázaných.

Změny se dotknou i cestování. 42 % dotázaných uvádí, že omezí cesty do zahraničí ve prospěch vnitrostátního cestování. A co nám pandemie dala? Třetina lidí uvedla, že se díky omezením zamysleli nad vlastním životem a nad tím, jaký by měl být. Lidé se více věnovali své rodině a domácnosti a také si začali více vážit toho, co už mají.

Zdroj: Pureprofile