(Ne)vítaní – infografika

Dnešní infografika zahraje na vážnější notu. AIDS představuje velký a celosvětový problém, ať už se o něm ve zprávách hovoří více nebo méně. Pro miliony lidí, kteří žijí s diagnózou „HIV pozitivní“, jsou omezení, jež jim neumožňují volně cestovat po světě, každodenní připomínkou toho, že nemají stejné právo volného pohybu jako ostatní. Přitom už v roce 2011 se členské státy Spojených národů zavázaly snižovat počet restriktivních opatření zaměřených proti volnému pohybu HIV pozitivních osob.

Nezisková organizace UNAIDS připravila infografiku, z níž je vidět, že 5 států (mj. Spojené arabské emiráty nebo Súdán) nekompromisně zakazuje vstup do země HIV pozitivním osobám. Dalších 5 států požaduje, aby osoba, která vstupuje na jejich území, byla schopna prokázat, že je HIV negativní (například Egypt nebo Irák). 17 států deportuje každého, u něhož se prokáže, že je HIV pozitivní (mezi nimi Ruská federace nebo Saúdská Arábie). 38 zemí uvaluje nějakou formu omezení na jednotlivce na základě jejich zdravotního stavu (HIV pozitivity). Existují však také státy (a není jich podle infografiky málo), do nichž se HIV pozitivní osoby mohou vypravit bez obav. Doufejme, že zemí dodržujících základní lidská práva bude přibývat.

AIDS

zdroj: unaids.org