Největší matematici všech dob – infografika

Kteří významní matematici jsou považováni za největší a pro jaké své myšlenky? Připomeňte si ve zkratce, čím jsou známí Newton, Archimédés, Euklidés, Pythagoras, Gauss, Lagrange, Descartes, de Fermat a Lebniz.

  • Issac Newton – anglický fyzik a matematik, který bývá často považován za nejvlivnějšího vědce všech dob a klíčovou figuru ve vědecké revoluci.
  • Archimédés – celosvětově uznávaný jako největší starověký matematik.
  • Eukleidés – řecký matematik, který je často označován jako „otec geometrie“. Jeho práce „Základy“ je jedna z nejvýznamnějších prací v historii matematiky, která popisuje principy Euklidovy geometrie.
  • Pythagoras – občas nazýván „prvním filozofem“, který se stal nejvlivnějším z prvních řeckých matematiků.
  • Gauss – německý matematik a fyzik, který je znám jako „Princ matematiků“.
  • Lagrange – italsko-francouzský matematik a astronom, který významně rozvinul např. matematickou analýzu a teorii čísel.
  • René Descartes – „otec moderní filozofie a analytické geometrie“, po němž je mj. pojmenovaná kartézská soustava souřadnic.
  • Pierre de Fermat – francouzský matematik, který výrazně přispěl do analytické geometrie, teorie pravděpodobnosti a optiky. Je nejvíce známý pro tzv. Velkou Fermatovu větu.
  • Leibniz – německý matematik a filozof, který např. objevil integrální kalkulus.

Největší matematici všech dob - infografikaZdroj: studygeek.org