Jaký odpad tvoří znečištění moře a jak mu můžeme předcházet?

Jedním z velkých ekologických témat současnosti je znečištění moří, kterému se věnuje i dnešní infografika. Odpad, hromadící se a zaplavující naši planetu, má dopady nejen na přírodu samotnou, následky neseme i v ekonomické sféře. Mezi odvětví nejvíce postižená znečištěním světových moří a oceánů patří rybolov s akvakulturou, lodní doprava a turismus a rekreace. Pouze v turismu způsobuje mořské znečištění roční ztrátu ve výši 622 milionů dolarů!

Odpad vytvořený člověkem, znečišťující moře a pobřeží, je tvořen objekty různé velikosti i složení (sklo, textilie, plasty, papír, sklo, keramika, guma, kov, dřevo). Ze zmíněných materiálů převládají rozmanité druhy plastů, které tvoří odpadní masu z 60 až 90 %.

Další zajímavá fakta na toto téma a způsoby, kterými se znečištěním moří můžeme bojovat po legislativní stránce nebo například v rámci společenské zodpovědnosti firem, shrnuje graficky povedená infografika UNEP, programu OSN pro životní prostředí.

Infographic-MarineLitter-en

Zdroj: Connect4Climate.org