Jak angličtina proniká do dalších jazyků? – Infografika

Slovenština, stejně jako ostatní jazyky světa, nefunguje v izolaci. Každodenně se dostává do styku s cizími řečmi, nejvýrazněji samozřejmě s angličtinou, světovým jazykem číslo jedna. Vliv cizích jazyků můžeme vnímat pozitivně i negativně, nicméně jde o přirozený vývoj každého jazyka a určitá míra přebírání slov obohacující slovní zásobu je žádoucí, ne-li nutná.

V infografice, kterou vám dnes přinášíme, se dozvíte, které anglicizmy se ve slovenštině v dnešní době objevují a do jakých kategorií je můžeme rozdělit. Uvedené příklady můžeme bez problémů aplikovat i na češtinu.

ANGLICIZMY

Zdroj: Contentfruiter.sk