Emotikony jako důkaz lásky

Nahrazují slova, někdy dokonce i věty. Emotikony v současné době vyjadřují naše emoce i současnou náladu. Ačkoliv na první pohled mohou působit nevýznamně, ve skutečnosti jsou v písemné komunikaci více než důležité.

  • Celých 73 % respondentů používá emotikony v konverzacích s lidmi, ke kterým mají bližší vztah.
  • Více než polovina respondentů uvedla, že díky používání smajlíků se jejich vztah vyvíjí lépe.
  • Pro 58 % účastníků výzkumu jsou smajlíci natolik důležití, že se díky nim rozhodují o další schůzce. Pokud je partner v konverzaci využívá, je touha po další schůzce daleko vyšší.

Někteří dokonce emotikony používají jako pomocníky při sdělení nepříjemných zpráv. Z výzkumu vyplynulo, že 32 % dotazovaných je použilo k vyjádření rozchodu.

Studie srhnující výsledky používání emotikonů v oblasti mezilidských vztahů

Zdroj: statista.com