Historie pohřbívání v českých zemích – infografika

Smrt je tu s námi odjakživa a stejně tak i způsoby jak se s ní vyrovnat – s tím nám také pomáhají rituály pohřbívání. Ve 3. století převládalo pohřbívání do hromadných hrobů v zemi, kam se také vkládaly předměty na poslední cestu (zbraně, mince a další vzácné předměty). V tomto období také nabírá na oblíbenosti pálení těl, které postupně vytlačuje klasický pohřeb těla do země.

Předtím než naši předkové přijali s příchodem Cyrila a Metoděje křesťanství, opět získal na oblibě kosterní pohřeb – těla se již pohřbívala v rakvích a započaly také stavby mohyl. Po přijetí křesťanství žárové pohřby vymizely, těla se navíc směrovala na západ a začalo se pohřbívat v okolí kostelů.

V raném novověku se pohřbívalo pouze na ohrazených hřbitovech, začínají se také objevovat náhrobní kameny. V moderní době jsme se i přes odpor církve vrátili ke kremaci, která se opět stala nejoblíbenějším způsobem rozloučení se s tělem. S pohřby nám také začaly pomáhat pohřební služby, které se postarají o vše nezbytné.

Historie pohřbívání v českých zemích.

Zdroj: pohrebpegas.cz